Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Sunday, October 23, 2011

Aye Karachi Marhaba (1965 War Song of Ahmed Rushdi )

Aye Karachi Marhaba.......................................
Aye Karachi Marhaba...............Aye Karachi Marhaba
Marhaba.......................................................Marhaba
Quaid-e-Azam ka Molid aur Madfan hai Shehar
Ahl-e-Pakistan ki Azmat ka Maskan hai Shehar
Naz hai jis par Chaman ko woh Nasheman hai yeh Shehar
Aarzuwon ke Gulista'n.............. Aye Karachi Marhaba
Aye Karachi Marhaba...............Aye Karachi Marhaba
Marhaba........................................................Marhaba
Aaj hai Seena Sapar Ahl-e-Wafa Tere Liye
Ma'arka Ara hain Mardan-e-Khuda Tere liye
Marhaba Tere Liye Sad Marhaba Tere Liye
Mulk-o-Millat ke Nigehbaa'n.....Aye Karachi Marhaba
Marhaba........................................................Marhaba
Aye Karachi Marhaba...............Aye Karachi Marhaba
Marhaba....................Marhaba......................Marhaba
Teri Khaak-e-Pak mai Debal ke hain Naqsh-o-Nigar
Raja Dahir ki Shikast hai Daaimi ki Yadgar
Aye Karachi Aye Muhammad Ibn-e-Qasim ke Dyar
Tujh pe Pakistan Nazaa'n............Aye Karachi 
Marhaba....................Marhaba......................Marhaba
Aye Karachi Marhaba...............Aye Karachi Marhaba
Marhaba....................Marhaba......................Marhaba
Teri Azmat ki Muhafiz hai Sipah-e-Arjumand
Tere Ghazi Sar Bakaf hain Tere Shehri Fathamand
Tu Fazayee aur Bahri Ma'arkon mai Sarbuland
Aye Dyar-e-Sarfarosha'n............
Aye Karachi Marhaba
Marhaba....................Marhaba......................Marhaba
Aye Karachi Marhaba...............Aye Karachi Marhaba
Marhaba....................Marhaba......................Marhaba
 Aye Karachi Marhaba

Singer                      : Ahmed Rushdi & Chorus
Poet                        : Raees Amrohawi
Released                 : 8th Sept 1965 (During War)
Fisrt Song about Karachi.7th Sept 1965 Indian Aircraft attacked on Karachi 
It is Very Antique Patriotic Song.

No comments: