Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Friday, September 23, 2011

Aye Hawa Ke Rahiyo.....Badlon ke sathiyo ( PAF Song-Lyrics & Download )

Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido
        Tum watan ki laaj ho Pak sarzameen ki        Apni ja'n pe khel kr tum banay salamti
Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido
        Tum fiza ka husn ho Asma'n ka naaz ho
        Tum dilon mai phelti roshni ka raaz ho
Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido
        Gar ho quwat-e-yaqeen yeh hawa yeh faslay
        Aasma'n ki wusatain aik aik hech hain
Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido
        Dushmanon ke baal-o-par kitni jaldi kat gaye
        Shahar shahar khof ke saye thay jo chhat gaye
Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido
       Ur raha hai duur tak chand taray ka alum
       Amn hai nagar nagar aafiyat qada qadam
Aye hawa ke Rahiyo
Badlon ke Sathiyo
Par fasha'n Mujahido


Listen & watch this Song
Singer       :  Saleem Raza 
Poet          : Mehmood Sham
Release     : 14 Sept 1965
Remake    : Jawad Ahmed with Jupiters Band( In 1995 )
Radio Pakistan Lahore


Aye Hawa ke Rahiyo by Jawad Ahmed-Pak Air Force Song-MP3 Download-Click Here 


No comments: