Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

List of Alamgir's Patriotic & War Songs ( Lyrics & Download )

Pakistan ka matlab kia
Khayal rakhna
Chand meri zameen phool mera watan
Janan likhon ke jaan likhoon kia kia mai tujh ko nigar-e-watan likhoon
Jeevan shab ki tareeki mai Noor ka dhara Pakistan
Tum hi se aye mujahido jahan ka sabaat hai(air force)
Allah ka inam yeh azad watan hai
Maaon ki dua poori hui aur hamain ghar mil gaya
Hur awaz mai hum sab aik hain
Aye pak watan tujhe mera Khuda youn hi daaim qaaim shad rakhay
Pakistan ko samjho logo Pakistan Khuda ka hai
Hum log yahi aik dua mang rahay hain
Aaj phir gulshan-e-tauheed mai aye hai bahar


Lyrics Patriotic Songs of Alamgir

Pakistan Khuda ka hai ( Lyrics )
Pakistan ka Matlab kia La ilaha Illallah ( Lyrics )
Chand Meri Zameen Phool Mera Watan ( Lyrics )
Tum hi se Aye Mujahido ( Lyrics )
Aye Pak Watan Tujhe Mera Khuda ( Lyrics )
Aaj phir Gulshan-e-Tauheed mai ( Lyrics )
Maaon ki Dua Poori hui ( Lyrics )
Khayal Rakhna ( Lyrics )
Hum Log Yahi Aik Dua Maang rahay hain ( Lyrics )
Jeevan Shab ki Tareeki mai Noor ka Dhaara Pakistan ( Lyrics )

Patriotic Songs of Alamgir Free MP3 Download  

Allah ka Inaam yeh Azad Watan by Alamgir
Aye Pak Watan tujhe Mera Khuda by Alamgir
Hum Log yahi aik dua by Alamgir
Maaon ki Dua poori hui by Alamgir
Pakistan ko samjho logo by Alamgir
Tum hi se Aye Mujahido by Alamgir
Khayal rakhna by Alamgir

2 comments:

Anonymous said...

Sir Pakistan ka Matlab kia" wala Song mai ne sab taraf dekha mgr Mujhe nahi mila.yeh kahan se mile ga I need it in Voice of Alamgir

Anonymous said...

You can listen to "Pakistan Ka Matlab Kia (by Alamghir)on the following link:

http://www.youtube.com/watch?v=WF_CYxHvOPM

Allah Hafiz