Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Tuesday, September 27, 2011

Mera Sipahee hai Laakhon mai Aik

Surat bhi khoob hai Seerat bhi Naik
Mera Sipahee hai Lakhon mai Aik
Surat bhi khoob hai......................
         Hai Adaaon mai is ki naya baank pan
         Is ki Azmat ke charchay chaman dar chaman
         Is ki Zarbat se larzain hain Koh-o-Daman
                                                 Koh-o-Daman
Surat bhi khoob hai Seerat bhi Naik
Mera Sipahee hai Lakhon mai Aik
Surat bhi khoob hai......................
        Zarb-e-Khybar Shikan is ka har waar hai
        Har ghari jaan dene ko tayyar hai
        Shak ki zulmat mai yeh Haq ki lalkar hai
                                           Haq ki lalkar hai
Surat bhi khoob hai Seerat bhi Naik
Mera Sipahee hai Lakhon mai Aik
Surat bhi khoob hai.....................
          Rang is ke Lahoo ka fazaaon mai hai
          Hukumrani isi ki Hawaaon mai hai
          Yeh Muhammad(S.A.W) ki kamli ki chhaaon mai hai
                                                                  chhaaon mai hai
Surat bhi khoob hai Seerat bhi Naik
Mera Sipahee hai Lakhon mai Aik
Surat bhi khoob hai.....................


Singer   :   Melody Queen Noor Jehan
Release :   Dec 1971
Radio Pakistan Lahore
Available in Casset form "Noor Jehan ke Jangi-o-Qaumi taranay Tape Music Company Vol:2" but not complete Song in whole Pakistan.

No comments: