Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Monday, November 21, 2011

Tu hai Tu hai ( Lyrics & Download )

Tu Hai,tu Hai,tu Hai,tu Hai,tu Hai,tu Hai,tu Hai,
Roshni Ney Kaha, Guun-gunai Hawa,
Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai

Meri Zamei Ko Phool Banadey,O Sarey Jag Key Mali,
Der Say Terey Kab Koi Sawali Lata Hai Jholi Khali
Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai,
Jo Rahey Ga Sada, Tu Hai, Tu Hai

Tera Karam Yey Unt Samander Hai, Hoooooooo
Tera Karam Yeh Unt Samander,
Terey Hain Dhab Neraley,
Too Hi Diloo Mein Piay Basa Dey,
Seenp Mein Moti Daley Hooo
Too Hi Diloo Mein Piay Basa Dey,
Seenp Mein Moti Daley
Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, La Maka, La Sana, Tu Hai, Tu Hai, .......tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai

Mati Ko Tu Soona Ker-deyeeeeeea, Hooooooo
Mati Ko Tu Soona Ker-dey,
Panch-jhen Ko Hariayali,
Koi Nahi Bas Teri Zat Hai Baqi Rehney Wali, Hoo
Koi Nahi Bas Teri Zat Hai Baqi Rehney Wali,

Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai, Roshi Ney Kaha Tu Hai,
Meri Zamin Ko Phool Bana-dey 

O Sarey Jag Key Mali, Der Say Terey Kab Koi Sawali Lata Hai Jholi Khali,
Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai
Roshni Ney Kaha Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai,
Guun-gunai Hawa Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai,
Jo Rahe Ga Sada Tu Hai, Tu Hai, Tu Hai,
La Makan La Saman Tu Hai, Tu Hai,...... 
Singer       : Junaid Jamshed
Released  : 2001

No comments: