Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Friday, November 16, 2012

Marhaba Azm-o-Shuja'at Ke Alambardaro! Marhaba ( War Song-Lyrics )

Marhaba Azm-o-Shuja'at ke Alambardaro!
Marhaba.......................................Marhaba
Mulk mai Apni Fazaaon ke Nigehbaa'n Tum ho
Raah-e-Haq mai kiya karte hain Is tarah Jihad
Tum ne Duniya ko Dikhaya ke Musalma'n Tum ho
Marhaba.....................................Marhaba
Marhaba Azm-o-Shuja'at ke Alambardaro!
Marhaba.......................................Marhaba
Tum pe Nazaa'n hai Watan Tum ho Watan ki Izzat
Tum ne Tufan-e-Bala Khez ke Rukh Mor diye
Sarhad-e-Pak pe Rakhe thay jo Gheron ne Qadam
Marhaba Tum ne Woh Na Pak Qadam Tor diye
Marhaba.....................................Marhaba
Marhaba Azm-o-Shuja'at ke Alambardaro!
Marhaba.......................................Marhaba
Kasrat-e-Kufr se Takrate hain Imaa'n Wale
Ma'arke Aise ba Har Daur Huwa Karte hain
Tum ne Taareekh mai Ik Bab Naya Likha hai
Zinda Qaumon ke Yahi Taur huwa karte hain
Marhaba.....................................Marhaba
Marhaba Azm-o-Shuja'at ke Alambardaro!
Marhaba.......................................Marhaba
Sheva-e-Mard-e-Musalma'n hai Hubb-ul-Watani
Sar-e-Dar ho ya Halqa-e-Zanjeer mai ho
Zauq-e-Azadi Dabane se Kaheen Dabta hai
Al-Jazaair mai ho Qabras mai ho Kashmir mai ho
Marhaba.....................................Marhaba
Marhaba Azm-o-Shuja'at ke Alambardaro!
Marhaba.......................................Marhaba

Singer            : Chorus
Poet               : Ashoor Kazmi
Released       : Sept.1965 ( During War )
Radio Pakistan Karachi.

No comments: