Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Saturday, December 1, 2012

Uqaab Mera Naam ( PAF Patirotic Song-Lyrics )

Oonchie Meri Parwaz
Is mai Nahi koi Raaz
Aasmanon par Urna hai Mera Kaam
Aur Uqaab hai mera Naam
Uqaab Mera Naam
Uqaab Mera Naam
Ooncha Hosla hai Azm Mera hai Buland
Daalon Chand Taaron pe mai Apni Kamand
Aasmanon par Urna hai Mera Kaam
Aur Uqaab hai Mera Naam
Uqaab Mera Naam
Uqaab Mera Naam
Seekho Tum Mujh hi se Zinda Rehne ka Dhung
Rakho Tum Hamesha Sar Khudi se Buland
Aasmanon par Urna hai Mera Kaam
Aur Uqaab hai Mera Naam
Uqaab Mera Naam
Uqaab Mera Naam
Jana Paaye Na Bach ke Mujh se Mera Shikar
Maani Mushkilon se Na Kabhi Mai ne Haar
Aasmanon par Urna hai Mera Kaam
Aur Uqaab hai mera Naam
Uqaab Mera Naam
Uqaab Mera Naam


Singer                     : Khalid Anum
Poet                       : ?
Composed             : Khalid Anum
Pakistan Television Karachi.

No comments: