Search Patriotic Song,Singer,Poet in This Blog.

Sunday, January 20, 2013

Mere Watan Ke Ghaziyo! Tumhare Sath Hai Khuda ( Jangi Tarana-Lyrics )

Mere Watan ke Ghaziyo!
Tumhe Kisi ka Khauf kia
Tumhare Sath hai Khuda
Tumhare Sath hai Khuda
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Tumhare Har Jawan ka 
Jalal Be Misal hai
Kare koi Muqabla 
Kisi ki kia Majaal hai
Yeh Kainaat Aazma Chuki hai Tum ko Barhaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Tumhe Kisi ka Khauf kia
Tumhare Sath hai Khuda
Tumhare Sath hai Khuda
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Qadam jo Tum Barhao ge 
Kabhi Khuda ki Raah mai
Samajhna Apne Aap ko 
Rasool(SaW) ki Panah mai
Tumhari Rehbari ko Aayen ge Shaheed-e-Karbala
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Tumhe Kisi ka Khauf kia
Tumhare Sath hai Khuda
Tumhare Sath hai Khuda
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Alum Tum Apna Dushmanon ke  
Dil mai Jaake Gaar do
Pahaar bhi ho Samanay to 
Us ko bhi Pichhaar do
Zameen to Phir Zameen hai 
Kahe Falak bhi Marhaba
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!
Tumhe Kisi ka Khauf kia
Tumhare Sath hai Khuda
Tumhare Sath hai Khuda
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Tu'Izzu Man Tashaa-o-Wa Tuzillu Man Tashaa
Mere Watan Ke Ghaziyo!

Singer           : Masood Raan & Chorus
Poet              : Fayyaz Hashmi
Music           : Nisar Bazmi
Released      : 1971 ( During War for Radio Pakistan )
Film             : Sarhad ki Goad mai ( 1973 )

No comments: